Volume 7, issue 3

Volume 7, issue 3

03 Jul 2018
Background noise estimation of the geomagnetic signal
Xiuyi Yao, Suqin Zhang, Yuntian Teng, and Dongmei Yang
Geosci. Instrum. Method. Data Syst., 7, 189–193, https://doi.org/10.5194/gi-7-189-2018,https://doi.org/10.5194/gi-7-189-2018, 2018
Short summary
11 Jul 2018
Dielectric characterization of vegetation at L band using an open-ended coaxial probe
Alex Mavrovic, Alexandre Roy, Alain Royer, Bilal Filali, François Boone, Christoforos Pappas, and Oliver Sonnentag
Geosci. Instrum. Method. Data Syst., 7, 195–208, https://doi.org/10.5194/gi-7-195-2018,https://doi.org/10.5194/gi-7-195-2018, 2018
Short summary
25 Jul 2018
The development and test research of a multichannel synchronous transient electromagnetic receiver
Fanqiang Lin, Xuben Wang, Kecheng Chen, Depan Hu, Song Gao, Xue Zou, and Cai Zeng
Geosci. Instrum. Method. Data Syst., 7, 209–221, https://doi.org/10.5194/gi-7-209-2018,https://doi.org/10.5194/gi-7-209-2018, 2018
Short summary
31 Jul 2018
Links between annual surface temperature variation and land cover heterogeneity for a boreal forest as characterized by continuous, fibre-optic DTS monitoring
Kazuyuki Saito, Go Iwahana, Hiroki Ikawa, Hirohiko Nagano, and Robert C. Busey
Geosci. Instrum. Method. Data Syst., 7, 223–234, https://doi.org/10.5194/gi-7-223-2018,https://doi.org/10.5194/gi-7-223-2018, 2018
Short summary
16 Aug 2018
Backpropagation neural network as earthquake early warning tool using a new modified elementary Levenberg–Marquardt Algorithm to minimise backpropagation errors
Jyh-Woei Lin, Chun-Tang Chao, and Juing-Shian Chiou
Geosci. Instrum. Method. Data Syst., 7, 235–243, https://doi.org/10.5194/gi-7-235-2018,https://doi.org/10.5194/gi-7-235-2018, 2018
Short summary
21 Aug 2018
Laboratory spectral calibration of the TanSat atmospheric carbon dioxide grating spectrometer
Zhongdong Yang, Yuquan Zhen, Zenshan Yin, Chao Lin, Yanmeng Bi, Wu Liu, Qian Wang, Long Wang, Songyan Gu, and Longfei Tian
Geosci. Instrum. Method. Data Syst., 7, 245–252, https://doi.org/10.5194/gi-7-245-2018,https://doi.org/10.5194/gi-7-245-2018, 2018
Short summary
27 Sep 2018
Development of high-precision distributed wireless microseismic acquisition stations
Shuaiqing Qiao, Hongmei Duan, Qisheng Zhang, Qimao Zhang, Shuhan Li, Shenghui Liu, Shiyang Liu, Yongqing Wang, Shichu Yan, Wenhao Li, and Feng Guo
Geosci. Instrum. Method. Data Syst., 7, 253–263, https://doi.org/10.5194/gi-7-253-2018,https://doi.org/10.5194/gi-7-253-2018, 2018
Short summary
CC BY 4.0